swiss IT bridge (2)

Dịch vụ 51-150
Quang Trung Software Park 12 Ho Chi Minh

Applicant (Applicant)  

Mấy anh chị em cho em xin 500đ ý kiến với ạ. Em tính apply mà ít rờ vếu quá.

Ẩn danh  

- Gio giac thoai mai(Flexible time).
- Benefit tuong doi tot.
- Cong viec khong qua ap luc va khong phai OT.
- Co lop hoc Anh van cho moi nguoi improve technical.
- Lam viec theo Agile nen co dieu kien improve english.
Cong ty rat hiem khi OT. Neu OT thi co chi tra day du

- Sep khong thuc quan tam nhan vien.
- Cong ty nho nen co 1 vai ca nhan kha ich ky.
- Doi xu phan biet khi ban xin nghi den khi roi cong ty