SVTech (2)

Dịch vụ 151-300
2 2A Phan Thuc Duyen Str., Ward 4 Tan Binh Ho Chi Minh

đẹp trai (cao lắm)  

Cho xin đánh giá công ty này với mấy đồng nghiệp, nghe nói thuộc kiểu gia đình

Ẩn danh  

văn hóa ,cách sống, đồng nghiệp tuyệt vời, nếu bạn đã đến đây thì ra đi là điều nuối tiếc nhất.
chi trả xứng đáng và phù hợp nếu có OT ...................................................................