Success Software Services (26)

Dịch vụ 1-50
4 Phan Thuc Duyen Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty có bạn dev tên Nguyễn Thanh Tùng chưa biết trình độ tới đâu mà nói chuyện lếu láo với đồng nghiệp

Ẩn danh đã   2 năm trước

thằng Tùng ngu thấy mẹ

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Nó code như cứt mà bố đời

Ẩn danh đã   2 năm trước

Thằng này ngu mà bố đời

Ẩn danh đã   2 năm trước

Thằng này code ngu hơn chó nữa