Success Software Services (26)

Dịch vụ 1-50
4 Phan Thuc Duyen Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Thành lol)  

***, thấy hết giá trị tự khắc ép nghỉ ko thì cắt lương. Bắt làm cái này cái nọ klq đến chuyên môn để đỗ lỗi cho nhân viên không đủ năng lực. Bức xúc vì chưa thấy chỗ nào ko coi trọng nhân viên như vây. Làm việc với ông Thành nhé
Đồng nghiệp thì trẻ thân thiện giúp đỡ nhau. Chỉ có các sếp là như lol thôi :)
Bà vợ ổng làm HR cũng như lol nốt. Ép biết bao nv nghỉ để cắt giảm chi phí

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev Success đã   2 năm trước

Bác này nói là sự thật, dàn BOD chèn ép người dữ lắm, benefit gần như không có gì mà suốt ngày đòi hỏi thứ này thứ kia. Nhân viên thì ra vào liên tục do chịu không nổi. Ông Thành thì suốt ngày đi chém gió, bà vợ thì ép người

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Năm nay chắc không khác gì so với mọi năm.

Cùi băp đã   2 năm trước

Ăn trên xương máu của người khác

46 Lê trung nghĩa đã   6 tháng trước

2023 Lịch sử lặp lại 😆

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev dạo đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like