Success Software Services (26)

Dịch vụ 1-50
4 Phan Thuc Duyen Tan Binh Ho Chi Minh

Tà tà kiếm việc (Fresher quèn)  

Công ty nhỏ tầm 50 nhân sự.
Văn phòng mini, chỗ gửi xe rất chật.
Phỏng vấn xong không buồn báo kết quả (thì đương nhiên là rớt nhưng chí ít cũng phải có cái email chứ )

nhân viên quèn đã   3 năm trước

Hình như cty này mới đổi vp thì phải, càng ngày càng nát.