Success Software Services (26)

Dịch vụ 1-50
4 Phan Thuc Duyen Tan Binh Ho Chi Minh

Người ra đi (Cũng không cao không thấp)  

Công ty không đến nổi là tệ đồng nghiệp vui vẽ hòa đồng nhưng có anh chị sếp thì lúc mưa lúc nắng không biết đâu mà lần.