Success Software Services (26)

Dịch vụ 1-50
4 Phan Thuc Duyen Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Cơ hội giao tiếp bằng tiếng anh, làm việc với người bản ngữ

Resource utilization phải làm nhiều project cùng lúc, thiếu người khi chạy những dự án ngắn thành ra 1 người phải làm nhiều việc
Chế độ bonus cho OT không được như mong đợi của nhân viên