Stepmedia Software (1103)

Sản phẩm 1-50
19 Ho Van Hue, W9 Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Phỏng vấn không hề áp lực, nói luôn vào chuyên môn chính và những gì mình có thể làm cho công ty, xong 1 ngày sau báo đậu luôn

Ẩn danh đã   Một năm trước

Review nhảm nhí, dislike
Uh phỏng vấn ko áp lực ghê, đúng là HR gì cũng nói đc. Nhìn nguyên dàn PV mới vào mặt hình sự ghê luôn ấy, chưa PV mà nhìn mặt đã áp lực rồi, làm như ăn hết của vậy đó