Splus Software Vietnam (501)

Dịch vụ 1-50
08th Floor, Ha Do AirPort Building, 2 Hong Ha Tan Binh Ho Chi Minh

Review nổi bật

ẩn danh (Dev quèn)  

Hi ae, tôi mới vào công ty được 2 tháng nhưng thấy ok lắm. Trước đọc review cũng thấy sợ nhưng vào rồi mới thấy không phải người ta nói gì cũng đúng:))). Văn hóa nội bộ tôi thấy ổn( chắc tùy view), hàng tuần còn có bản tin cập nhật tình hình dự án, chính sách công ty, các hoạt động có trong tuần,.. chưa có gì để phàn nàn. Mà tôi còn đặc biệt ấn tượng với hòm thư nặc danh, ai muốn nói gì tùy ý, càm ràm chửi quản lý cũng được. Mà tôi thật bất ngờ khi ban giám đốc trả lời từng cái comment ở bản tin tuần đấy. Chỗ làm việc thì view xịnnnn. Đặc biệt là các anh chị như anh em một nhà ý, buổi đầu đi làm cũng đỡ sợ hẳn. Mà tôi nghĩ team đối xử với mình như nào nó phụ thuộc vào việc mình cư xử với team như nào thôi :))

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   21 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   20 ngày trước

Công ty tốt vậy sao anh em nghỉ việc gần hết? công ty năn nỉ mọi người ở lại ko được thì hoảng quá tổ chức open talk để thanh minh, giải thích, năn nỉ anh em đừng ra đi. Mà opentalk cũng chỉ nói chung chung chứ đâu dám đề cập đến những issue hiện tại.

Ẩn danh đã   20 ngày trước

hổm rài thấy mấy BOD họp căng thẳng lắm, cuối cùng giải pháp là để HR lên đây cào phím khóc thuê à? Splus mà muốn phát triển lâu dài thì phải thay đổi chính sách đi. Cứ review ảo để dụ mấy em intern về trả lương rất thấp và bắt OT không công thì ko bền đâu.

Ẩn danh đã   20 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   20 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   18 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhan vien đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Chưa biết bạn nói đúng sai thế nào, nhưng tôi thấy bạn phát biểu có vẻ công tâm này !

Nhan vien đã   13 ngày trước

Theo mình thì công ty chế độ rất tốt. swps rất tận tình . được cái đông con gái. mà gái xinh nhiều. hehe.

Nhan vien đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhan vien đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhan vien đã   13 ngày trước

mình thấy mấy commnet chửi đàn bà vãi.

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   13 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Nhan vien đã   13 ngày trước

nói chung cty này đc

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhan vien đã   13 ngày trước

nói chung đc

Ẩn danh đã   13 ngày trước

chưa có gì bức xúc

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng n mũ n like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Alisa đã đề nghị xóa ❌   11 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh (Dev quèn)  

Mình là Dev quèn thôi, nhưng thấy phần lớn review tiểu nhân vcl ra. Mình đi làm chục năm, cũng qua vài công ty rồi, chục năm không phải là nhiều nhưng mình thấy công ty Outsoure éo nào chẳng như nhau. Có khác nhau về chế độ đãi ngộ một chút thôi.

Thật sự mình không hợp công ty nào thì mình xin nghỉ và hình như éo bao giờ nói xấu công ty một câu. Thiếu éo gì công ty để mình đi đâu. Mình tin là mấy thằng lên đây review chửi bới đều loser vcl, cứ nghĩ chửi là hay, nhưng thực ra nó lại phản ánh sự vô học. Không khác gì mấy thằng đàn bà, chia tay người yêu rồi tung clip sex hay nói xấu người yêu cũ nó với người khác. Mịa, đàn ông một tí đi cho con gái nó được nhờ.

Còn muốn review thì hãy review sao cho có học một tí, để người khác biết được ưu/nhược điểm rồi quyết định có join hay không.... Xem thêm />
Túm cái váy lại là làm thằng đàn ông cho nó đáng, đừng để người khác nói là vô học.

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Ráng bợ đít rồi anh Sơn thăng tiến cho

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   14 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   9 ngày trước

xàm xí đú, tính bợ đít thằng giám đốc bake à?

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   8 ngày trước

mấy thằng giám đốc vô tự nâng dái

Ẩn danh đã   7 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

an danh  

mình đi làm cũng lâu năm và qua nhiều công ty. Công ty nào làm việc hả giống nhau. chỉ có chế độ là khác nhau thôi. đi nhiều cty lương vẫn vậy OT méo có tiền. Làm sml mà còn bọi chửi. Vô đây tăng ca còn có tiền OT. hồi mới vô năm đầu OT chưua có tính chỉ trả theo hình thưucs thôi. máy hơi quèn. Giờ đổi mới hết. Mình hài lòng với hiện tại, không có gì phàn nàn.
Dịch vừa rồi thưởng tết cũng đc 2-3 tháng lương.
còn revew chửi bới cty nhìn cách chửi là biết tiểu nhân, đàn bà. làm đùn đẩy cv mà đòi quyền lợi ko đc lên chửi. vô học vãi.

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

:)) đã   12 ngày trước

Bộ công ty có phát động cuộc review giả hả :)).

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Có phát động review giả nè, ở đó mà 2-3 tháng lương =))

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

an danh  

Mình làm đây được mấy năm rồi. Mình nói thật là công việc ở đây cũng khá nhiều. Nhưng chính sách , quyền lợi rõ ràng. Hơn 1 số công ty khác là OT được tính tiền sòng phẳng, thoài mái.
VEW nhìn ra sân bay đẹp, văn phòng đẹp
Trong này nhiều nữ xinh .
ae giúp đỡ lẫn nhau nhiệt tình. có hòm thư góp ý nặc dnah được sếp trả lời cụ thể.
còn 1 số revew của các bạn thì tuỳ người đó như thế nào thôi. Thái độ làm việc như thế nào đó thôi.
Mình cũng nói thiệt nếu thấy làm ko phù hợp thì nghỉ chứ lên commnet này nọ thấy bản tính quá. đọc coment thấy vô học quá, như thẳng tiểu nhân.

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhan vien đã   13 ngày trước

VP1 mấy thấy mấy bạn khá là xức xược. Nhất là em Quyên.

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

uhm. em đó thì khỏi nói. lộng hành, vênh mặt lên trời.

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   8 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

OT được tính tiền rõ ràng.
Bravo, cười ỉa vào mặt ở đó chứ tính tiền =))

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

cùi chuối  

Mình thấy máy revew cty ko tính tiền OT là ko đúng. mình vào đc 6 tháng mà lương trả đúng ngày, tiền OT đầy đủ.
chính sách ko có gì để phàn nàn. vưuà rồi dịch bệnh cty vẫn trả lương đầy đủ.
Tuỳ vào thái độ làm việc của mình để ngta có cái nhìn khác. Thái độ ko tốt còn lên chửi đổng vô văn háo thfi cty nào cũng vậy thui. Nếu làm mà hay như chửi thfi ngta sẽ có cái nhìn khác. mình thấy anh em trong này rất vui vẽ hào đồng, mấy bạn nữa sinh xắn dễ thương nữa.

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi nè

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng quá

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Mình thấy đúng

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Mknhf thích cách suy nghĩ này.

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like


Ẩn danh  

Thấy dọa dẫm hr, dọa dẫm cty ghê quá thằng ngu ạ.
Mày làm càn bao nhiêu bản chất mày lộ bấy nhiêu. Sao ko người đàng hoàng như bao người khác. Mợt thân.
Ở đây hù dọa kiểu trẻ con ko làm ngta sợ mà thấy bản chất hèn nhát.
Làm người phải cis khí chất cho ba mẹ nhờ, ko làm đc gì ngta cũng tư hào là đứa con có học, biết điều.

Ẩn danh đã   7 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 giờ trước

Cuối tuần rảnh lại chọc chó cho nó sủa à bạn 😃 Đọc comments qua lại mà lại nhớ cái trò chọc chó ngày xưa :)
Dạo một vòng các cty khác đều thấy các bọn yếu kém, vô học, vô văn hóa, ko có lòng tự trọng có cùng comments mấy ý thế này
1. Lãnh đạo ngu dốt
2. Ông chủ keo kiệt
3. Những người giỏi ra đi hết rồi ( trong đó có nó - nhiều lúc muốn bảo chúng nó một câu: Ôi mày giỏi quá cơ thằng ngu ạ 😄 )
4. Lương thấp hơn mặt bằng chung
5. Hằn học ganh ghét sân si với thành công của người khác nên cay cú chửi bới cá nhân một cách rất vô học
5. Môi trường cty từ tập đoàn lớn đến cty nhỏ đối với chúng nó đều là bãi shit hết

Không tin các bạn cứ đọc review 1 sao của 10 cty đi rồi thấy

Mấy em sv mới ra trường thiếu kinh nghiệm sống đọc vào là thấy hoang mang.

Ẩn danh đã   6 giờ trước

Nói gì thì nói chứ lãnh đạo ở đâu cũng éo phải dạng vừa, mưu kế thâm hiểm, và bạc bẽo tình người vãi ra.

Ẩn danh đã   Một giờ trước

Vừa chọc chó là chó sủa liền kìa. Rảnh ko có gì ngồi chọc choa thui.

Ẩn danh đã   Một giờ trước

Nói qua nói lại. Ko có lãnh đạo thì đâu cis việc làm. Vì miếng ăn nên phải làm thôi. Chứ ăn cướp cũng có colng an mà.

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   44 phút trước

Làm trai bao đc cưng nhiều lămz

Ẩn danh  

Mình nghỉ khá lâu. Hơn 1 tháng nữa mình xin vô lại. Hy vọng còn tuyển.
Lên thấy ae đang phốt nhau thì đúng hơn. Hồi mình làm chả thấy gì. Ở đây chuyển dự án khá nhiều, đa ngôn ngữ.

Ẩn danh đã   7 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Quyền lợi đầy đủ theo luật lao động

Ẩn danh  

Công ty nào cũng có mặt này mặt kia. Có người thích mặt này mà ko thích mặt kia. Nên tìm cho mình cty phù hợp.
Mình thấy ở đây cân bằng cuộc sống nên mình gắn bó lâu dài.

Ẩn danh  

Cả đám tụi mình vào đây đc hơn 1 tháng thôi. Nói thật là mình ko thấy quá lạc lõng và sợ kho là ma mới. Đc mấy ac trong này chỉ bảo tận tình. Thân thiết. Vô đây đi làm mình chính là minh.

Ẩn danh  

Đoc revew khá hài hước. Thằng ra sức đánh 1*. Có vẽ ghen tỵ cá nhân. Hằn hộc. Chê bai kiểu tiêu nhân. Nhìn đâu cũng thấy rác. Kiểu tiêu cực này có nhắm mắt xuôi tay vẫn thấy mình ko học đc gì. Nơi đâu thằng này ghé nơi đó là 1 vết dơ. May cty loại bỏ kịp thời.chứ vô làm coa mấy thằng vậy chắc xui lắm. Mà chắc nó gặp mình nó cũng xui thôi. Còn núp sau váy hù dọa đủ kiểu.

Ẩn danh  

Đơn giản là mình thấy cty vui.

Ẩn danh  

Trc khi pv mình cũng có xem revew. Thấy các bạn phốt chê bai hình như có 1 kịch bạn. Nói không nhầm cách viết vàcys nghĩ chỉ 1 người. Mình quyết đinhk vô pv. May thay đc nhận.
Nhânk xét ban đầu của mình là.
1. Chính sách đầy đủ, có hệ thống, ban hình chính sách khá có lợi cho người lao động.
2. Ban Lãnh Đạo quan tâm, dễ gần, vui tính
3. OT tính tiền đầy đủ. Không bắt buộc. Thưởng theo dự án. Xong dự án có tiền ae ăn nhậu xả stress.
4. Chín sách đào tạo miễn phí khá bài bản. Ngoại ngữ anh, Nhật có giáo viên bản ngữ.
6. Khuyến khích câu lạc bộ thể thao miễn phí.
7. Tổ chức các buổi ăn nhẹ, trà sữa ., ainh nhật đc phòng nhân sự chuẩn bị rất chu đáo.

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Mình thấy ở đây anh em khá thân thiết

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Vui và chính sách tốt

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   18 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   44 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   43 phút trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Mình thích công ty nì nên cho 4* nhé.
Các này sở thích cá nhân em nên các a c đừng chém quá

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   19 giờ trước

Me too........

Ẩn danh (Tổng giám mục)  

Công ty này rởm lắm, phù hợp làm nô lệ nhé ae. Đừng vào kẻo hối hận vào đây rồi ra cũng không biết gì đâu, cảm thấy phí thời gian khi vào đây

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Ai vào cũng học hỏi đc. Mày vào ko học đc gì hả. Ngu từ trong trứng.
Vô lên mạng tìn web đen coi bị đuổi. Ko học đc gì cũng phải mà.

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một ngày trước

Cha mẹ sknh ra đầy đủ chân tay. Đc ăn học. Tiếc thay khiếm khuyewta về tâm hồn. Mù quáng trong suy nghĩ. Thà chuyển sinh là kiếp chó ngta còn thấy thương. Kiếp người kiểu này cha mẹ cũng khổ.
Có tài mà ko có đc là người vô dụng. Đã ko tài mà chẳng có đức thì ngta coi như giòi bọ. Mở mồm là thúi.

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Nghiệp quật .

Không nói (Culi)  

Thấy bảo tìm được fb chị Nguyệt rồi, ai có share cho em vào tham quan cái ạ

Nguyệt đã   2 ngày trước

Nguyet.huynh.58
Vào chiêm ngưỡng dung nhan chị nha em.

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 ngày trước

Thằng hèn này mó dám làm gì. Anh hùng núp ấy mà

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Chị Nguyệt ơi, em yêu chị!

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Chị Nguyệt đẹp vay mà làm cv chắc đông khách nhỉ. Hehe

Người củ  

Khi mình rời khỏi công ty đúng là thảm hại, bị cả đám hợp tác với nhau chơi cho, đúng lúc đó dịch bùng nỗ nữa chứ, mà mình cũng không thèm lên đây chưỉ như thằng nào đó, mà mấy thằng chơi mình ở công ty này mình cũng éo thèm chấp nữa.

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   3 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm !
anh Son CEO đây mà

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Thằng này đúng là chó cắn càn. Đã ngu còn đa nghi.

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Cái thằng từ hố phân ấy à. Ko phải chó đâu. Giòi

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Sơn (CEO)  

Công ty có chị Nguyet Tran xinh nhưng lz thâm và nát do bị anh son CEO liếm mỗi ngày mà còn dụ intern vào facebook xem để lấy account fb ae review sự thật về công ty hả anh son. Nhưng mà những người review sự thật là những người giỏi đã nghỉ nên không ai ngu như đám quản lý trâu chó ở lại lên bưng bô đánh giá 5* nha anh son

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Đọc comments mà thấy mày giỏi quá cơ thằng ngu ạ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣

Dev đã   2 ngày trước

Lz chị Nguyệt còn không bằng lz kave 300k chỉ có anh son CEO thèm chứ ai chơi. Hjhj

Ẩn danh  

Sếp như cac dụ vào xem lz Nguyet hả anh. Sẽ havks sập webs của wc splus

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 ngày trước

Làm đi chú. Khi đó chú ko cần đi làm có cơm ăn. Làmcthaatj đi chú. Đừng như xin face ko dám vô. Hèn lắm

Ẩn danh  

Sếp như cạc dụ vào xem facebook hr Nguyet để dò account hả anh. Chỉ là lz hr Nguyet đã thâm rất nhiều sau khi bị anh son CEO liếm mỗi ngày. Sẽ hắc sập web của wc splus

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like