Sphinx (4)

Dịch vụ 1-50
1 Phùng Chí Kiên Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh  

Công ty vui. Nhiều anh em hòa đồng, chế độ cũng ok, lương cũng trong mức trung bình.

Ẩn danh  

Công ty vui. Chửi bậy - xả stress thoải mái. Bắt đầu có nhiều chế độ cho anh em hơn so với thời kỳ trước. Lương lậu tạm ổn

nô dịch 1 (nô dịch)  

Sếp ích kỉ, toàn người họ hứa.
Làm nhiều, lương ít

Ẩn danh  

Văn phòng đẹp, môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến,...