Sphinx (3)

Dịch vụ 1-50
1 Phùng Chí Kiên Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh  

Công ty vui. Chửi bậy - xả stress thoải mái. Bắt đầu có nhiều chế độ cho anh em hơn so với thời kỳ trước. Lương lậu tạm ổn

nô dịch 1 (nô dịch)  

Sếp ích kỉ, toàn người họ hứa.
Làm nhiều, lương ít

Ẩn danh  

Văn phòng đẹp, môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến,...