SonKim Land (15)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Chỉ có cái chỗ này là có trò đặc biệt, ép nhân viên nghỉ xong đi viết email nv có định hướng mới nên nghỉ, chúc nv thành công với sự nghiệp tiếp theo. Ai đọc email kiểu này mà còn tin được mới lạ. Làm chuyện xấu mà còn đi viết email kiểu trò hề này ở năm 2021 nữa thì thua rồi.

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Toàn các cấp bậc lớn mới được viết email kiểu trịnh trọng vậy. Chứ nhân viên quèn báo nghỉ thì không ai quan tâm. Lúc còn làm thì bắt kiểu training ngược training xuôi cho người mới rồi đến một ngày thay đổi lòng dạ, lạnh lùng với người cũ. Hazzz

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Cấp bậc lớn, sợ mang tiếng xấu nên phải đi viết email để che đậy sự thật. Một cách xử lý dối trá và đầy vô duyên của vũ thuỵ vy

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Giám đốc còn bị đối xử tệ thì nhân viên còn bị đối xử tệ hơn gấp nhiều lần