SonKim Land (15)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty này 1 năm qua không review lương cho nhân viên, lấp liếm mà không hề có thông báo. Đến khi tăng được cho một số người, rồi đi trừ lại. Nhân viên lương thì ba cọc ba đồng, tất cả như 1 trò đùa

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Nó có tăng cho vài người đó còn lại ăn cám nhé

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Tăng xong rồi thu hồi lại đấy bác rồi im lặng

Ẩn danh đã   10 ngày trước

Có dụ này luôn hở thớt

Ẩn danh đã   9 ngày trước

Có đấy bạn, tăng xong rồi thu lại, người ta chửi nhìu đó bạn.

Ẩn danh đã   7 ngày trước

hazz. Kể biết khi nào mới hết chuyện