SonKim Land (15)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty này đang lọc máu, nên đối xử với nhân viên tệ bạc và vô nhân đạo. Mọi người né được thì né, vào chỉ tốn thời gian và công sức với những kẻ không ra gì

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Chuẩn luôn