Sonivy Technology Limited (2)

Dịch vụ 1-50
07 pho duc chinh District 1 Ho Chi Minh

Nguyễn Bửu Lộc (Principal)  

Nếu không muốn tuột mood thì cứ vào đây làm. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài cả ngày đuổi ruồi cũng chẳng có gì làm.

Yến đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like