SolarBK (3)

Sản phẩm 301-500
45 Lê Văn Thịnh District 2 Ho Chi Minh

Dev cùi (Dev quèn)  

công ty này dành cho mấy đứa ngu ngu vô làm thôi.
leader nói chuyện ngu như cạc

faker (đứng chổ mô nào không biết)  

anh em cho xin ít review về cty nào =))

Ẩn danh  

Hỗ trợ thiết bị vật chất tốt, ban Giám Đốc quan tâm nhân viên, gần gũi với mọi người. Tạo điều kiện cho nhân viên học hỏi.

Chưa biết, vì chưa thấy có điểm gì bất cập nào. Công ty cũng nhỏ nên mọi người như 1 gia đình.