SmartOSC (142)

Dịch vụ 301-500
Pham Hung Nam Tu Liem Ha Noi

tester (fresher)  

Công ty xàm lozn thấy tuyển fresher nguyên cả năm là biết có điềm
Né gấp né gấp ace

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Fresher giờ kiếm được chỗ làm là Ok rồi . Ko có cửa nào vẫn phải chui vào thôi

tester đã   3 tháng trước

Nói chuyện như kiểu đói quá cố bốc cứt mà ăn