Singalarity Pte Ltd (10)

Dịch vụ 51-150
119 Phan Xích Long Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty kiểu gia đình, sếp tập quyền, bảo thủ, chỉ muốn nv đến ở nhà công vụ để làm 24/7, làm cả T7, CN. Vào sẽ phải học thuộc slogan, khẩu hiệu.

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like