Sharesource (3)

Sản phẩm 301-500
Others, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Cẩn thận Phan Hồng Vân Country manager, HR nha mấy má. Con này dân headhunt, outsource lên, khốn nạn mất dạy lắm.

Ẩn danh  

Vân Phan HR giọng mẹ thiên ạ lắm nha bà con.

No (No)  

Hr Manager / Country director thái độ hăm dọa, đe nạt nhân viên. Anh em né gấp nhé.