Ẩn danh  

Công ty ký hợp đồng năm một, nữ đẻ xong thì xác cmnd mà khen lắm thế :))