Nguyen ElSA (PL)  

Seoul là một công ty lớn, nơi mà các bạn sinh viên mới ra trường có thể chắp ánh ước mơ bay cao bay xa.
Không phụ thuộc bào năm kinh nghiệm, bạn trẻ, bạn có năng lực vượt trội, bạn vẫn sẽ được đánh giá đề xuất làm quản lý.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Nghe là biết nâng bi