Ẩn danh  

Công ty mới có nhiều chế độ chính sách hấp dẫn như: đóng BHXH cho CBCNV ngay trong thời gian thử việc; Miễn phí bữa ăn sáng và tất cả các bữa trong ngày. Công ty rất phù hợp cho các bạn muốn tìm công việc gắn bó lâu dài để phát triển kỹ năng của bản thân.