Seldat Inc (33)

Sản phẩm 51-150
72 Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

Peter (cloud)  

Tôi định apply mà review thấy staff toàn đưa nhau đấu tố cho nên công ty này là một mớ hỗn độn không có tôn tri trật tự như những con thú hoang lao vào nhau cắn xé