Seldat Inc (33)

Sản phẩm 51-150
72 Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

culi dev  

https://imgur.com/ZkgQYY2
https://imgur.com/AIETqFP

Nay đẹp trời cho mình xin gậy nghiệp tý về HR công ty nào

Éo biết tụi nào pv như thế nào, báo đậu rồi tuần sau báo phải pv thêm 1 vòng nữa, khi nào lên lịch pv vòng 2 sẽ báo

Thế éo nào từ tháng 2/2019 đến h là 7/2019 mà bóng em HR vẫn biệt tăm

Gửi tới em HR thân thương, nếu đọc được bài này thì sau này có cần người nhớ né CV anh ra nhé

Hay đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like