Seldat Inc (33)

Sản phẩm 51-150
72 Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

Zi-Ben (dev)  

Cty khá OK. Anh em hòa đồng vui vẻ chém gió thoải mái trong giờ làm việc. DEVs trong cty khá thiện chiến. Hơi thất vọng nếu ai thích style nằm trên ghế để code vì cty hơi chật âu cũng vì cty đang chiển mạnh mẽ quân số quá đông :D