Seldat Inc (33)

Sản phẩm 51-150
72 Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

đang làm thì bị cho ra đi (Dev)  

Lần đầu tiên làm cho 1 công ty mà thấy đang làm thì bị kêu vào để nghe đuổi việc. Thấy nhiều người đang làm cũng cùng cảnh ngộ, nghe đâu có người làm lâu rồi cũng bị đuổi. Hình như công ty nó thích đuổi nhân viên thì phải, mà thấy đuổi cũng nhiều quá, với lại công ty này có quá nhiều khuyết điểm. Sếp thì ngu tech, chỉ biết chém, ko bít bảo vệ cấp dưới của mềnh, chỉ có anh em dev là thân thiện với nhau. Máy móc thì chắc từ thời tiền sử để lại cho làm. Văn phòng thì chật chội, có mùi hôi, nhìn bẩn bẩn. Lương cũng éo cao, qui trình thì hãm loz ra, OT sưng xỉa vì thằng PM ngu, để cấp dưới phải lãnh đạn. Thôi, đi tìm hạnh phúc mới mà làm chứ cái loại cty này muôn đời đéo phát triển nổi đâu, các bạn dev đừng vào