Seldat Inc (33)

Sản phẩm 51-150
72 Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

Chúa tể (BI EM)  

Thấy bạn này nói nhiều cái cũng đúng mà. Dù sao cty cũng nên đọc suy ngẫm thừa nhận những khuyết điểm để tiến bộ đi chứ. :3