Seldat Inc (38)

Sản phẩm 51-150
72 Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

Nhân viên đang làm (Méo bit sao chưa nhảy)  

+ Công ty không có chính sách rõ ràng, tùy hứng (do bên US ép về), tuyển cho cố roi optimize tùy hứng 1 năm 1 lần có khi nhiều hơn mặc dù thông tin lúc nào team VN cũng làm tot(chac chỉ có 1 2 team làm tot)
+ Công việc nhiều ít tùy team, tùy PM deal(thường là bị ép roi OT, OT bù giờ)
+ Văn phòng chật, máy lạnh hư thường xuyên
+ Laptop cũ là chủ yếu vừa đủ sài, device test thì như đi xin
+ Không khí làm việc tùy team nói chung khá thoải mái
+ Tăng lương thì nhỏ giọt, trước khi vô thì nói 2 lần sau là 1 lần (lần còn lại thì phải tự yêu cầu nếu ko thỏa mãn)
+ Phúc lợi: dần dần cải thiện nhưng cũng ko có gì nhiều
+ Director thì cũng ok, nhưng chưa đủ power để deal với bên US mac dù mở miệng ra team VN lúc nào cũng đc khen và đánh giá cao