Seldat Inc (33)

Sản phẩm 51-150
72 Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

Nhân viên Seo Đắt (Đứng trên mặt đất)  

Công ty còn khá nhiều bất cập, nhưng nhiều PM cũng quan tâm đến anh em. Mọi người thân thiện cởi mở.
Lương thì tùy deal, nếu trình độ tốt thì các sếp cũng không để thiệt thòi. Đá banh đá bóng cũng hoành tráng vui vẻ.
Gái gú cũng rất xinh, hơi chảnh chút.
Ăn trưa công ty lo.