SDC (6)

Sản phẩm 51-150
41 Le Duan Hai Chau Da Nang

Ẩn danh  

1 đống cứt

hùng đã đề nghị xóa ❌   5 tháng trước

Xóa review này giùm!
Nội dung này không mang tính chất review.

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   3 tháng trước

Nên xóa những comment vô văn hóa!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 tháng trước

Xóa review này giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 tháng trước

Xóa review này giùm!