SDC (6)

Sản phẩm 51-150
41 Le Duan Hai Chau Da Nang

tui đang làm nè (Dev)  

Môi trường làm việc ok, làm hết sức, chơi hết mình, đồng nghiệp support nhiệt tình, love SDC