SDC (6)

Sản phẩm 51-150
41 Le Duan Hai Chau Da Nang

Ẩn danh (Leader)  

Cty này thuộc Đại học đà nẵng, làm về mobile (iOS, Android), website (php, asp.net, angular), iot ...
Công việc thoải mái, sếp thân thiện, làm việc vui vẻ
Thích hợp cho Junior và những ai làm việc thích thoải mái.