SDC (6)

Sản phẩm 51-150
41 Le Duan Hai Chau Da Nang

Nonstop (Dev)  

Có ai làm đây rồi review với

Rờ lại đã   4 tháng trước

Công việc ok nha, ae sp nhiệt tình. còn lương thì tùy năng lực thôi