SDC (6)

Sản phẩm 51-150
41 Le Duan Hai Chau Da Nang

Ẩn danh  

Sếp vui vẻ, thân thiện.
không có OT , công việc thoải mái