Saigon New Port (3)

Sản phẩm 151-300
1295 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, District 2 Ho Chi Minh

Chả giò (Teamlead)  

Cho xin review cty này vs hỡi những người ae thiện lành ^^