Saigon Lab (3)

Sản phẩm 1-50
643 Dien Bien Phu District 3 Ho Chi Minh

No name (Intern quèn)  

Thực tập thấy ổn. Sep dễ chịu. Được dạy nhiều kiến thức mới. Thời gian thực tập kéo dài. Dev đa phần đi onsite. Mỗi lần ăn nhậu mới được gặp mặt

Ẩn danh (Dev)  

Tuyệt vời, rất thích hợp cho các bạn Intern!

Xin review nào...  

Intern ở đây ổn áp ko ạ?