SAF (1)

Sản phẩm 1-50
41 Vu Pham Ham Cau Giay Ha Noi

Coder nghỉ việc  

Công ty quy mô nhỏ.

- Phù hợp vs các bạn Junior muốn học hỏi, ko phù hợp vs senior
- Mức lương trung bình hoặc thấp so vs bên ngoài
- Seminar, training nhiều. Bạn nào mới vào phải học rất nhiều kiến thức mới mới làm dc việc.

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like