RIKKEISOFT (61)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Tài (Boss tại Rec)  

Công ty gì như cứt nhỉ, sáng sớm vào xem review xém mửa. Next, chắc rác rưởi mới vào đây bươi rác ăn.