RIKKEISOFT (137)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev iOS)  

Đi đâu cũng nghe chuyện giám đốc và dev giành nhau em thư ký gì đó. Không hiểu sao có chuyện drama hay như thế nhỉ. Giống y phim Hàn cuối cùng là thằng giàu thắng. Tao dev quèn nên tao đứng về phe yếu hơn và khinh thường drama này. Nghe bảo là thằng giám đốc thắng vì làm có bầu không biết đúng hay không anh em xác nhận giúp

Dạo đã   6 tháng trước

Có bầu là con kia nó thích TIỀN rồi còn phải nói gì nữa :v kaka