RIKKEISOFT (137)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (HR)  

Công ty chuộng và rất yêu thích các bạn có tiếng nhật. chém tiếng nhật tốt là 1 lợi thế.
Hãy vào đây nếu có N2 lưu loát còn không sẽ bị ăn bơ.
Lãnh đạo trong đây không ưa nhau, bằng mặt không bằng lòng, có lúc lạm quyền dựa thế.