RIKKEISOFT (110)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

vào đây để đọc cmt (làm thinh)  

Lần đầu đi đọc review công ty mà thấy bị chửi kinh như này @@