RIKKEISOFT (110)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Haha (Mới nghỉ)  

Ai muốn vô làm mobile ở ĐN thì đừng vô nha, dự án tạp nham lắm, PM thì éo biết cái gì mà cũng vô code, nịnh ngọt nó thì nó vui, châm chước. Nếu pv nên hỏi trước làm cái gì, chứ vô mất công. Đừng làm dự án với TaiHK nha, dự án sida lắm.