RIKKEISOFT (110)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Không muốn tên (Quèn)  

Anh em nào mobile thì đừng nên vào công ty này, dự án tạp nham lắm, chả được cái gì, PM thì éo biết chi cả mà chỉ giỏi được cái miệng thôi. Ai mà làm dự án với HKT thì cẩn thận nha, sida lắm

OK cậu đã   4 tháng trước

ok cậu, mh sẽ cho vào danh sách hạn chế