RIKKEISOFT (110)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Dev (Cứng)  

Bản thân mình thấy ok. Mọi người đều có cơ hội ngang nhau. Nếu ko thử thì sẽ mãi ngồi đoán mò. Mỗi người 1 cảm nhận. Làm tốt sẽ không ai phụ mình.

Đã vào và out ngay sau ngày đầu tiên đã   5 tháng trước

Không ai phụ mình những đéo care mình là ai luôn :))))