RIKKEISOFT (110)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh  

Tao mới nghỉ công ty này ở CN Đà Nẵng nè, chúng nó đua người nên rác rưởi gì cũng nhận làm vào dự án gánh tạ thấy mẹ nội. Thằng giám đốc vào công ty dành nhau con thư ký với mấy thằng dev khác cuối cùng nghe bảo làm có bầu nên cưới mà con thư ký nó xấu như phò ấy chứ có đẹp gì đâu.