RIKKEISOFT (110)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

học việc (dev)  

Bác nào phỏng vấn ở đây rồi cho em xin ít kinh nghiệm với ạ?