RIKKEISOFT (110)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

người qua đường (Đứng ngoài đường.)  

Lần đầu tiên thấy 1 công ty mà bị chửi dữ dội thế này trên. Đi ngang qua, định ghé vào hỏi thử xem sao. Mà thôi, té!