RIKKEISOFT (137)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh  

Đồng nghiệp thân thiện, có các buổi học hỏi hàng tuần nên học dc nhiều kinh nghiệm
Chưa bao giờ OT nên ko biết, chắc là cũng bình thường

Lương không cao lắm. Nghỉ lâu rồi nên không biết giờ có tốt hơn không