RIKKEISOFT (203)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Rờ víu ơ (Redbull)  

Tại hạ đi ngang qua đường thấy sếp công ty này bị chửi như cứt đổ lên đầu, không biết thằng này sống chó thế nào mong ace chia sẽ :), với lại chuyện chơi em Hằng thư ký nát bím là thế nào, mong ae giải đáp giúp :))