RIKKEISOFT (110)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Hắc công tử  

Đang chơi vợ thằng vương quang hùng...phạch phạch phạch...bạch bạch cạch... Á á á sướng không Hằng ơi...á á bạch bạch .. sướng quá anh ơi .. chơi em đi...đâm mạnh vào anh ơi... Đâm chết em đi...(thằng Hùng ngồi ở bên nhìn thèm thuồng vì nó bất lực)