RIKKEISOFT (206)

Dịch vụ 501-1000
HH3 Building, Me Tri Street Nam Tu Liem Ha Noi

Review nổi bật

BOD  

Dạo một vòng thấy ae chửi công ty, chỉ trích cá nhân nhiều quá. Trước khi chửi công ty hay chỉ trích cá nhân các bạn nên nhớ:
1. Công ty không phải tổ chức từ thiện. Mục tiêu của nó là tăng trưởng và lợi nhuận. Tất cả chính sách đều focus vào hai mục tiêu đó.
2. Công ty không phải trường đào tạo xã hội chủ nghĩa, các bạn được trả lương để tạo ra sản phẩm chứ không phải đến chỉ mong được học gì đó.
3. Khi gặp khó khăn thì BOD sẽ đặt lợi ích của công ty lên trên hết, nó là đứa con tinh thần, sự nghiệp của họ. Nghe thì hơi phũ phàng nhưng thực tế nó là như vậy, 100% công ty là vậy. Công ty mà thua lỗ thì đám BOD mất tiền tươi, thóc thật, nhân viên có mất éo gì đâu. Còn nó có lời thì đương nhiên họ hưởng phần hơn, công bằng mà, ghanh ghét mà làm gì.
4. Bất kỳ chính sách
... Xem thêm nào của công ty đưa ra cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Có một câu đại loại: "Điều ngu ngốc nhất là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người" vì có làm được éo đâu. Để đạt được mục tiêu thì phải ngấm phương châm: "Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi".
5. Nhập gia tùy tục, mình đã vào làm việc (là sự chọn lựa của mình) thì chỉ có thể thay đổi mình để phù hợp với tổ chức, éo tổ chức nào nó thay đổi vì mình đâu.
6. Ăn cây nào rào cây đấy, câu nói của các cụ chẳng lúc nào sai. Không rào thì làm éo gì có ăn.

Thấy không phù hợp, không thể thay đổi mình để phù hợp với cty thì chia tay. Mình chọn lựa nó cơ mà. Ngồi lỳ ở đấy mà chửi đổng khác éo gì ngửa mặt lên trời phun nước bọt đâu.

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Ăn nói xằng bậy

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Xem thử review các công ty đã   8 tháng trước

Không biết bạn có phải BOD thật hay không, nhưng nếu là thật thì tôi cũng thất vọng với tầm suy nghĩ như này
"Mục tiêu của công ty là tăng trưởng và lợi nhuận"

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Review của sếp, dislike

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

dev-11111 đã   7 tháng trước

tặng 1 like tặng 1 like

Turkey đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

meomeo đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   6 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

ẨN DANH đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   4 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

viewer đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

dev gạo cộy đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

abc đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Mummy đã   Một tháng trước

Nếu là BOD thì thất vọng với công ty này, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Điều ngu nhất của một thằng BOD đã   10 ngày trước

Những thằng hay nói đạo lý thường sống như ... Và hành động ngu vkl

T-NA (Ng cũ)  

Xem qua review thấy hơi buồn một xíu, mình từng là ng cũ rikkei vào lúc cty thành lập đc vài tháng, trải qua thời gian đẹp với cty, qua những lần chuyển văn phòng do nhân sự tăng.gắn bó đến năm 2014 thì ra đi,do miếng cơm manh áo,dân tỉnh lẻ có chỗ mời gọi thu nhập tốt hơn nên đành đi, đi như một thằng phản bội lúc dự án đang dở dang đến giờ vẫn ngại. có thể rikkei giờ nhân sự nhiều lên nên mọi thứ ko được như trước đối với nhân viên nữa,cty có nhiều nhánh nên các anh(Sếp) cũng ko quan tâm được sát sao với nhân viên như trước nên chắc có nhiều bất cập, nhưng với ký ức trong mình thì các a Tùng, Dũng, Hòa, Huy đều rất giỏi .với mình thì rikkei là mái nhà đầu tiên và tốt nhất cho tới bây giờ.

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

dev-11111-22222 đã   7 tháng trước

TẶNG 1 LIKE TẶNG 2 LIKE

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ng comment đã   5 tháng trước

bỏ đi lúc dự án chưa xong là ko hay r ...

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Anonymous (Nhân viên quèn)  

Công ty này chi nhanh Đà Nẵng có rất nhiều thằng, trong đó có thằng TríNHM.
Thằng này nhìn qua thì giống Hồng Đăng nhưng nhìn kĩ thì đẹp trai hơn Hồng Đăng nhiều, ngoài ra nó còn giỏi giang, thông minh, tốt bụng nữa, và còn được pede.
Trời không cho ai tất cả bao giờ, thằng này số chó cắn, từ hồi vào công ty nó bị cắn 2 lần cùng 1 ***, trên 1 chân, mà nghe đâu chó nhà, Mẹ nó nuôi.
Vậy đó, cuộc sống mà, được cái này mất cái kia các bạn ạ, bớt sân si, vui lên mà sống hihii.

Một ai đó đã   Một năm trước

Mình cũng từng có cơ hội đc gặp Trí. Công nhận ngoài đời đẹp hơn trong ảnh luôn ấy ☺️

Trí lọ đã   Một năm trước

Tui nàm gì mà bị bóc phốt trên ni. Nói đúng mà còn nói to nữa huhu

Ẩn danh đã   Một năm trước

Thằng này nó còn bị hôi nách nữa, ae cẩn thận né ra nhé

Em gái nuôi đã   Một năm trước

Đã vậy còn ham ăn. Nghĩ răn lì xì họ có 100k mà ăn hết cơm nhà người ta, thứ gì ko biết

Ẩn danh đã   Một năm trước

Xí nữa đi làm là mình đc gặp Trí rồi, hi vọng Trí hnay vẫn đẹp trai y như hqua, à không, đẹp trai hơn cũng được, hihi.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Trí hôm nay đẹp trai hơn hôm qua đấy bạn ah, hnay mình gặp rồi.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Trí này có phòng cho thuê gần bv 600 giường đó, phòng mới, rộng, đẹp full nội thất (điều hoà, nóng lạnh, tủ bếp,....), thích hợp cho vợ chồng mới cưới hoặc cưới lâu rồi, mn ghé xem phòng để có cơ hội gặp Trí đẹp trai nha.

Trí cho thuê căn hộ đã   Một năm trước

Mùa dịch này em có cho thuê phòng thoáng đãng, cách xa vùng dịch mà gần bv. Ai có triệu chứng thì 5 phút xe cứu thương tới tận nơi bốc đi liền. Liên hệ qua fb hoặc zalo hoặc email nha.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Thằng này đc cái thi tạch nhưng gáy to.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Có vẻ như trong đống review này, có mỗi Trí là lí do để mình làm Rikkei hihii.

Đình Phong (manager) đã   Một năm trước

Trí, quay xe

Dev tại Rikkei (Dev quèn)  

Mình là dev quèn thôi, nhưng thấy phần lớn review tiểu nhân vcl ra. Mình đi làm chục năm, qua cũng vài công ty rồi, chục năm không phải là nhiều nhưng mình thấy công ty Outsource đéo nào chẳng như nhau. Có khác nhau về chế độ đãi ngộ 1 chút thôi.
Thật sự là mình đéo hợp công ty nào thì mình xin nghỉ và mình cũng đéo bao giờ nói xấu công ty đó 1 câu. Thiếu đéo gì công ty để mình đi đâu. Mình tin là mấy thằng lên đây review chửi bới đều loser vkl, cứ nghĩ chửi là hay nhưng thực ra nó lại phản ánh sự vô học. Không khác gì mấy thằng đàn bà, chia tay người yêu rồi tung clip sex hay nói xấu người yêu cũ nó với người khác.
Đàn ông đi cho bọn con gái được nhờ.
Còn muốn review thì hãy review sao cho đàng hoàng để người khác biết được ưu / nhược điểm rồi quyết định có join hay không.
Túm cái váy lại
... Xem thêm là làm thằng đàn ông cho đáng, đừng để người khác nói là vô học.

Dev dep trai đã   Một năm trước

bác cho tui xin ít review về lương thưởng , chế độ , công việc ở vị trí IOS developer tại chi nhánh Hà Nội . Tks bác

Tùng tạ đã   Một năm trước

Phét vãi lon,mày đi làm 10 năm thì ít cũng 32 tuổi rồi,thằng Dũng,Hoà cũng mới 32 mà lại gọi nó là anh,bợ đít ít thôi.

Dev tại Rikkei đã   Một năm trước

> Phét vãi lon,mày đi làm 10 năm thì ít cũng 32 tuổi rồi,thằng Dũng,Hoà cũng mới 32 mà lại gọi nó là anh,bợ đít ít thôi.

Tư duy thối nát. Ở đâu ra cái quy định phải ra trường mới được đi làm thế? Mình đi làm từ năm 3 của ĐH rồi nhé. Còn việc kể cả có bằng tuổi, đó là sếp, trả lương cho mình thì mình tôn trọng gọi anh thì sao?
Là đàn ông đàn ang dám làm thì dám chịu, đừng có mạo danh người khác nữa nhé. Nói thật là ở công ty trước giờ cũng có vài người giỏi đi vì chế độ đãi ngộ không tốt bằng bên khác hoặc ra tự mở công ty. Chứ còn các thành phần bị cho nghỉ việc thì biết thế nào rồi đấy. Làm được việc và thái độ tốt thì đéo bao giờ có chuyện đó nhé.

Hoàn pm đã   Một năm trước

Có cái con củ cẹc,thái độ tốt là bợ đít giống mày à

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Devvv đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Ở đà nẵng thì Fresher PHP trả lời được 80% câu hỏi thì deal lương bao nhiêu là hợp lý mọi người

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Mạnh dạn deal nghìn đô em :D

Ẩn danh đã   5 tháng trước

em hỏi thật đó, vào đó chỉ muốn học hỏi thật nhiều rồi 1 năm sau out

Dev cũ đã   5 tháng trước

Vậy deal 5 6 triệu thôi em, đằng nào em cũng out sau khi học xong, mà chắc ai đó đọc được nội dung này của em chắc không ai nhận em.

Ẩn danh đã   5 tháng trước

anh nói ghê thế, em có làm gì công ty đâu. mà sao họ biết được ai là ai?

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Má nó sinh viên giờ chảnh nhỉ :D Chưa biết năng lực bản thân đến đâu, chưa biết có đóng góp hay đem lại gì cho công ty ko mà đã có tâm thế nhảy rồi :)). Rikkei cũng sida thật nhưng mà với thái độ này thì méo bao giờ khá được đâu em :)))

Ẩn danh đã   5 tháng trước

không biết rank lương thì hỏi, liên quan gì đến thái độ. ngu dốt còn la to cho họ hàng nghe

DEV cũ đã   5 tháng trước

Mẹ! Trang web này giờ chủ yếu để lên chửi nhau và nói xấu công ty, chứ có gì gọi là review. Em này hỏi cũng lý do của ẻm, vào xong rồi nghĩ, buồn cho 1 thế hệ các em trẻ trâu mới ra trường thích chứng tỏ

Dev đã   5 tháng trước

Fresher mới vào thì deal 8tr nha em, 7tr thì tàm tạm, 6tr thì next


BA vớ vẩn (Ba )  

Hôm nay rảnh review sương sương nhé
- Lương thưởng như Sh*t , 2 năm rồi đa số các bộ phận chưa được 0,5 tháng 14, tháng 13 năm nào cũng mập mờ không dám tuyên bố sẽ trả đủ, làm cuối năm ae lúc nào sống trong lo lắng, khi tuyển về hứa hẹn kinh lắm. Trong năm ô Tùng họ hứa rêu reo DÒNG TIỀN RIKKEI ĐANG RẤT MẠNH, TRỞ THÀNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ SỐ 1 VIỆT NAM. Day*** chi thưởng các ô im re cut giảm không cần giải thích đổ tội doanh thu kém. tự vả vđ =))
- Idol Lâm thì làm ăn như gì mọi người viết nhiều rồi, Idol được về làm cũng là vì anh em với lão Tùng họ hứa thôi, Còn bà Trang GĐ khối văn phòng nghe đâu có họ với ông Dũng, khối văn phòng mới thành lập chức năng chính toàn chửa và đẻ, tuyển về chỉ cần qua 2 đk quen với bà Trang từ trc và chuẩn bị chửa đẻ =))) bà Trang đường
... Xem thêm đường là GĐ chỉ thích rêu rao việc mình tuyển ngyeu, nghe đâu lừa được th cháu kém chục tuổi rồi.
Đó ae làm việc cật lực không chửa đẻ thì toàn bị cắt lương rồi để đó nuôi mấy bà chửa đẻ thì bảo sao chả nghỉ hế.t

Dev (Dev quèn)  

Mình có kha khá năm kinh nghiệm, thấy lương tuyển dụng hấp dẫn. Mà đọc review nản quá, cần các bạn vừa nghỉ or đang làm cho ít update. Công ty có gì thay đổi tích cực không?
Hay tuyển không đc nên phải đẩy lương cao?
3* mặc định của hệ thống ae nhé!
(4/2021)

Ẩn danh đã   9 ngày trước

Chắc chắn sẽ có cao nhân vào khuyên đại loại như "Đó chỉ là cảm nhận của người khác, bạn cứ vào thử đi để trải nghiệm!" =)))

Là lá la đã   9 ngày trước

Cứ sai đi rồi cuộc đời ăn shiet

Dev Dạo (Dev)  

Quy trình PV ở cty ntn vậy mn? sắp tới định xin vào đây làm mà thấy nhiều review tệ quá

Ẩn danh đã   19 ngày trước

Chú PV ở chi nhánh nào?

HR ở đây đã   12 ngày trước

Phỏng vấn xong tụi tao đây đéo trả lời nhé!
Thấy im im là tự biết rổt nghe con!
Ahihi đồ ngốc.

Ẩn danh  

Không có bằng đại học có vào làm ở đây đc ko mn? ( vs kinh nghiệm phù hợp )

một dev girl (dev mới)  

mình thấy công ty môi trường tốt, sếp thân thiện, phù hợp cho các bạn fresher học hỏi và trau dồi kinh nghiệm.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Tấm chiếu trưa trải sự đời rikkei rồi bạn ơi. Có thể do bạn nữ thì được ưu ái hơn

Dev boy đã   Một tháng trước

Không biết bạn ở đâu chứ nếu bạn làm ở DN thì bạn chuẩn bị dc mấy lão chăn rồi đấy.

Vợ Vương Hùng đã   24 ngày trước

Nếu bạn có l*n thì vào đây đúng rồi đấy, vào sẽ được mấy chăn

Ẩn danh  

Cho mình hỏi mức lương AI fresher với AI Engineer ở đây là bn vậy ??

Bùi Xuân Sơn(Director) đã   Một tháng trước

nếu em trình cao ,anh sẵn sàng trả 15,16tr với senior nhiều năm kinh nghiệm.Ở Rikkei bọn anh không thiếu tiền để trả cho người giỏi,chỉ thiếu người làm.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

15- 16tr cho senior ? Thị trường gần gấp đôi rồi ông ơi ~~ Kuso

Ẩn danh đã   7 ngày trước

Anh có nhầm không ạ, senior AI engineer mà trả 15, 16 triệu -_-

tts (tts)  

Các bác cho e xin review fresher net ở hà nội với. Em cảm ơn ạ

Bùi Xuân Sơn (Director division 1)  

Đm mấy thằng nhãi con chắc công ty khác vào nói xấu Rikkei à.Không thì là mấy thằng nhóc bị đuổi việc vì ngu nên lên đây cắn càn.Ở rikkei toàn nhân tài học Việt Nhật Bách Khoa như tao,anh Hoa,anh Dũng.Làm cho Nhật sịn xò hơn Âu Mỹ tỉ lần,trình dev công ty tao cao hơn bọn fpt,nashtech ,vin cả chục lần.Làm cho rikkei toàn dự án hay,khó bọn Vin,viettel chưa đủ tuổi.

Hahaha đã   2 tháng trước

hahahahahahahahahahahah

Ối dồi ôi đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Dev già đã   Một tháng trước

Thôi đừng bợ đít nữa ông ơi. Công ty bị phốt về mọi mặt luôn chứ chả riêng mảng nào luôn. Chế độ lương, đãi ngộ, lãnh đạo leader, đủ cả

LUL đã   Một tháng trước

Tôi đã bị câm hơn 20 năm nhờ có bạn mà tôi đã nói trở lại đc, thank man :)

Dev gà đã   9 ngày trước

Ô nào cmt troll thế? Chứ làm gì ai ngu thế

Sinh viên năm 4 (Sinh Viên )  

Cho xin review về Rikkei Đà Nẵng với các bác, đọc review hoang mang quá?

Vợ Vương Hùng đã   24 ngày trước

vào đi rồi biết

người âm phủ  

Tester 1 năm kn có ứng tuyển được vào Rikkei không ạ? Thấy jd toàn yc 2 năm, toeic các thứ các thứ mà k dám nộp vào luôn???

Đang xem táo Quân (dev)  

Mình thấy công ty tuy lương không cao nhưng môi trường, sếp khá ok, phù hợp với người trẻ, thích sự năng động.

Ẩn danh (Nhân viên cũ tại Rikkei HCM)  

- BOM: Rất thương nhân viên
- HR: tâm lý, nhiệt tình, dễ thương
- Môi trường: thỏa mái, năng động, nhiệt tình, anh em trong team vui vẻ giúp đỡ nhau. Ngoài ra có clb bóng bàn, cầu lông chạy bộ.
- Chế độ: Ổn so với cty IT, sinh nhật thưởng 300k, có bánh kem + trái cây; review 2 lần/ năm, thưởng tháng 13 + thưởng kinh doanh tùy theo tình hình.
Hi vọng Rikkeisoft HCM có nhiều dự án mới để phát triển mạnh mẽ hơn

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

gấu đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh  

Lương nhân viên chính thức frontend developer trung bình bên này trả bao nhiêu vậy ạ? Để em có cơ sở deal lương

frontend nè đã   3 tháng trước

8tr bonus cuối tháng 300k, total 8tr3

DEV - hybrid Technologies (Trung Kính ) (DEV )  

mọi người ơi review giúp em bài test junior Java với được k ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

Dev cui đã   4 tháng trước

Chắc tay thì cần gì review em.

Ẩn danh (dev)  

Cho em hỏi sv 5 năm mới ra trường mảng AI thì lương bên này tầm bn ạ

Dev cứng đã   4 tháng trước

Khoảng 40 triệu nha em

Dev cứng đã   3 tháng trước

Lương anh tầm 70 củ. Nên em cứ deal mạnh vào

Dev cũ đã   3 tháng trước

Sợ mẹ gì. Lương 50 cũ nhé. Tha hồ mà chích